modrica_bacva

ALMAPLEX 2 G EP

Oznake: ISO 6743–9, ISO L – XCFEB2; DIN 51825 – 0GPF2R–30

Pakovanje [kom x L]: Plastična mabalaža od 18kg; Metalna bačva od 180kg

ISO klasifikacija: L-XCFEB 2

Penetracija posle 60cikl. [mm/10]: 265-295

Tačka kapanja [°C (min)]: >230

Sila svarivanja N >6000

Opis

ALMAPLEX 2 G EP je veoma kvalitetna maziva mast proizvedena od aluminijum kompleksnog ugušćivača, posebno odabrane uljne osnove, antihabajućih aditiva i aditiva za podnošenje visokih pritisaka, uz dodatak  koloidnog grafita.

Mast posjeduje izuzetno dobru prionljivost i podnošenje visokih pritisaka, dobru termičku i oksidacionu stabilnost, spriječava trošenje i koroziju, otporna je na vodu, te posjeduje dobru mehaničku stabilnost.

ALMAPLEX 2 G EP je maziva mast koja se preporučuje za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva, otvorenih zupčastih prenosnika kod rudarske, transportne i građevinske mehanizacije, za podmazivanje drobilica, rotacionih peći i mlinova, trakastih transportera i svih ostalih mašinskih sklopova koji su izloženi visokim radnim pritiscima, udarima i povišenim temperaturama. Izuzetno dobro prijanjanje na metalne površine omogućuje upotrebu na otvorenom prostoru, u uslovima vlage i nečistoća.

Može se koristiti u temperaturnom intervalu od -30 0C do 180  0 C.