Maziva

Maziva i funkcionalne tečnosti

su fluidi čija je osnovna uloga da smanje trenje i habanje između pokretnih, odnosno pokretnih i nepokretnih komponenata tehničkih (mašinskih) sistema. Mehanizam kojim se ova uloga ostvaruje zove se podmazivanje. Osim trenja i habanja, maziva mogu da imaju ulogu i kao rashladno sredstvo (smanjenjem trenja i strujanjem), da služe kao zaštita od korozije (izolovanjem od agresivnih materija), da učestvuju u zaptivanju, prenosu snage kod hidrauličnih sistema, prigušenju udara i vibracija. Uloga maziva i funkcionalnih tečnosti je da obezbijede duži životni vijek vaših motora, vozila i drugih mašina. Osnovni zadaci maziva i funkcionalnih tečnosti su: podmazivanje, odvođenje toplote, održavanje čistoće motora, zaštita od korozije i održavanje kompresije.

U ponudi su:

kz3