modrica_bacva

AUTOPLEX PLUS

Oznake: ISO 6743–9; ISO – L – XCCEB2; DIN 51825 – KPF2K–30; DIN 51502

Pakovanje [kom x L]: Plastična ambalaža od 0,4kg, 0,85kg, 3kg, 18kg; Metalna bačva od 50kg i 180kg

ISO klasifikacija: L-XCCEB 2

Penetracija posle 60cikl. [mm/10]: 265-295

Tačka kapanja [°C (min)]: >190

Sila svarivanja N >3000

Opis

AUTOPLEX plus poizvodi se kombinacijom homogene disperzije Li sapuna viših masnih kiselina i rafinisanog mineralnog ulja posebno odabrane viskoznosti, uz dodatak modifikatora trenja – molibdendisulfida i odgovarajućih aditiva.

Poboljšan kvalitet mazivog filma, nizak koeficijent trenja, stabilnost konzistencije i veća zaštita od korozije garantuju efikasno podmazivanje tokom dugog vremena bez potrebe zamjene maziva.

Autoplex Plus je maziva mast koja je namijenjena  za podmazivanje homokinetičkih i kardanskih zglobova, a može se uspješno primjenjivati i za podmazivanje zupčastih spojnica i spona šinskih vozila, koji su izloženi nepovoljnim radnim uslovima, kao što su udarna opterećenja, vibracije i slično.

Primjenjuje se u temperaturnom području od -30 0C do 120 0C.