modrica_bacva

ELKOMA

Oznake: ISO 6743/9, L – XCFHB2; DIN 51825 – KPF2R–30

Pakovanje [kom x L]: Plastična mabalaža od 18kg; Metalna bačva od 180kg

ISO klasifikacija: L-XCFHB 2

Penetracija posle 60cikl. [mm/10]: 265-295

Otpornost na ispiranje vodom na 40°C [max., %] 5

Tačka kapanja [°C (min)]: >260

Opis

Elkoma je maziva mast koja je  proizvedena od silikagelnog ugušćivača i posebno odabranog mineralnog baznog ulja sa dodatkom koloidnog grafita i odgovarajućih aditiva.

Elkoma je maziva mast koja se primjenjuje za podmazivanje kontaktnih i spojnih mjesta u elektrotehnici i elektroenergetici, kao što su: spojevi energetskih sabirnica, konektori, kontakti rastavljača i kontaktera, svi elementi rastavnih i kliznih izvlačivih VN i NN postrojenja, kontaktni vodovi u elektrovuči, akumulatorskih baterija i slično. Pogodna je za primjenu u u opsegu temperatura od -30  do 180o C.