Litma-ooo-EP-18-kg

LITMA 000 EP

Oznake: ISO 6743/9; DIN 51825; DIN 51502; MB 264

Pakovanje [kom x L]: 12×0,85; 4×3; 1×18; 1×50; 1×180

ISO klasifikacija: L-XCCEB 000

Penetracija posle 60cikl. [mm/10]: 430-460

Tačka kapanja [°C (min)]: 150

Sila svarivanja N >2000

Opis

Za sklopove za prenos snage izloženih visokim radnim pritiscima i udarnim opterećenjima razvijen je program litijumovih masti sa EP (extreme pressure) aditivima, komercijalnog naziva LITMA EP. U momentu opterećenja mazivog sloja EP aditivi stupaju u hemijsku reakciju sa kliznom površinom formirajući novi mazivi sloj mnogo veće nosivosti. Vibracije su posebna specifičnost u razaranju mazivog sloja spregnutih površina i nastajanja tzv. vibracione korozije (fretting). Mazive masti LITMA EP poseduju izvanrednu čvrstoću i nosivost mazivog filma, veoma niske koeficijente trenja i dobra svojstva tečenja u sistemima sa centralnim podmazivanjem. LITMA 000 EP je posebno formulisana mast za sisteme sa centralnim podmazivanjem mesta za oslanjanje, rotiranje i vešanje mehanizama teretnih automobila.