modrica_bacva

MAST ZA ČELIČNU UŽAD

Oznake: ISO 6743–6, CKL; ISO L–XBCEB00; DIN 51826 – KPF00K–25;

Pakovanje [kom x L]: Plastična ambalaža od 0,85kg, 3kg, 18kg; Metalna bačva od 50kg i 180kg

ISO klasifikacija: L-XBCEB00

Penetracija posle 60cikl. [mm/10]: 355-430

Opis

Mast za čeličnu užad je specijalna mast na bazi rafinisanih mineralnih ulja, teških destilata ulja, ugušćivača i posebno odabranih aditiva koji omogućavaju  dobre antihabajuće osobine, mehaničku stabilnost i otpornost na prisustvo vode i vlage.

Mast za čeličnu užad je maziva mast koja se primjenjuje  za nekontinuirano i kontinuirano podmazivanje otvorenih i zatvorenih zupčanika, čelične užadi, lanaca i kablova. Posjeduje izvanredna maziva svojstva i veliku izdržljivost tokom dugotrajnog podmazivanja. Omogućava primjenu u širokom temperaturnom intervalu, od -20 oC do 120 oC.