modrica_bacva

PREVENT A

Pakovanje [kom x L]: Plastična ambalaža od 10 L; Metalna bačva od 60 L i 200 L

pH vrednost: 12,5 (1% rastvora)

Gustina na 15°C [kg/l]: 1050

Opis

Prevent A je sredstvo koje služi za čišćenje i dezinfekciju sistema sa emulzijama i rastvorima za obradu metala.

Prevent A posjeduje širok spektar djelovanja i uništava bakterije, gljivice, plijesni i druge uzročnike koji su štetni za emulziju i u potpunosti čisti sve dijelove sistema (rezervoar, vodove, mašinu). Dodaje se ili direktno u emulziju ili vodeni rastvor u centralnim ili pojedinačnim sistemima.

U zavisnosti od zagađenosti emulzije i sistema dodaje se u radnu emulziju u koncentraciji od 1-1,5 %, najmanje 6 sati prije zamjene i pusti da cirkuliše.