modrica_bacva

REDMA 0

Oznake: ISO 6743–9, ISO L – XBFEB0; DIN 51825 – GPOR–20; DIN 51502

Pakovanje [kom x L]: Plastična mabalaža od 18kg; Metalna bačva od 180kg

ISO klasifikacija: L-XCGEB 2

Penetracija posle 60cikl. [mm/10]: 355-385

Tačka kapanja [°C (min)]: >180

Opis

REDMA 0 je maziva mast koja se sastoji od homogene disperzije dobijene na bazi nekarboksilatnog ugušćivača (oleofilnog silicijumdioksida) i visokokvalitetne uljne osnove sa dodatkom posebno odabranog paketa aditiva.

Sadrži aditive za podnošenje visokih pritisaka (EP aditivi)  koji omogućavaju primjenu u uslovima visokih opterećenja.

REDMA 0 se preporučuje za podmazivanje reduktora i drugih zatvorenih zupčastih prenosnika, gdje konstruktivni zahtjevi nalažu primjenu masti, te za podmazivanje zupčastih prenosnika električnih alata koji rade pri visokih brojevima obrtaja.

Posebno se preporučuje za podmazivanje zadnjeg mosta motokultivatora i prenosnika za pogon kočionih uređaja.

Primjenjuje se u temperaturnom području od –20 0C do 180 0C, u kraćim intervalima i do 200 0C.