modrica_bacva

TANTAL 1 EP

Oznake: ISO 6743–9; ISO L – XBGEB1; DIN 51825 – KP1S–20; DIN 51502

Pakovanje [kom x L]: Plastična mabalaža od 18kg; Metalna bačva od 180kg

ISO klasifikacija: L-XBGEB 1

Penetracija posle 60cikl. [mm/10]: 310-340

Tačka kapanja [°C (min)]: >260

Opis

TANTAL – 1 EP je maziva mast koja se sastoji od homogene disperzije dobijene na bazi nekarboksilatnog ugušćivača (oleofilnog silicijumdioksida) i visokokvalitetne uljne osnove sa dodatkom posebno odabranog paketa aditiva. Sadrži aditive za podnošenje visokih pritisaka (EP aditivi), koji omogućavaju primjenu u uslovima visokih opterećenj

TANTAL – 1 EP je maziva mast koja se primjenjuje  za podmazivanje sporohodnih ležajeva i drugih tribomehaničkih dijelova koji su trajno izloženi povišenim temperaturama.

Primjenjuje u temperaturnom području od –20 0C do 180 0C, u kraćim intervalima i do 200 0C.