aircocleanzaklimu

TEXOL PROFESSIONAL AIR CONDITIONER CLEANER BIOCID

Opis

Sadrži visoko efikasno biljno ulje sa dezinfisijens efektom na bazi alkohola. Čisti ventilacioni sistem od klica, bakterija, gljiva. Koristi se za dezinfekciju bazdušnih kanala, filtera isparivača, rashladnih kalemova. Koristi se za čišćenje automobilskih, industrijskih i kućnih sistema za klimatizaciju.