jeta1

TEXOL PROFESSIONAL JET A1

Opis

Sadrži ЈЕТ А1 White Spirit (Kerozin) koji je gorivo mlaznih turbina. Veoma efikasan i solventan u isto vreme. Otklanja najuporniju masnoću i prljavštinu, upotrebljava se za čišćenje i odmašćivanje metalnih delova, kočnica i kvačila.